Что такое Forever Living?

Forever Living является крупнейшим производителем алоэ вера и продуктов на основе алоэ вера в мире. На протяжении более 40 лет компания Forever Living изменяла жизни и производила оздоровительные продукты самого высокого качества, чтобы помочь людям выглядеть и чувствовать себя лучше.

О возможности

Владельцы бизнеса Forever — это обычные люди, как и вы. Они получают доход, помогая друг другу, ведь именно так работает наш бизнес — награждая вас за то, что вы делитесь своим энтузиазмом по поводу любимых вещей. И неважно, ищете ли вы скидки на продукты, хотите заработать немного денег, купить автомобиль или же построить новую карьеру, Forever сможет вам помочь.

У Forever есть структура наград, которую мы называем «Маркетинговый план». Маркетинговый план Forever дает вам подробную инструкцию, которая поможет добраться до нужного места. Мы считаем, что маркетинговый план Forever — самый щедрый в области сетевого маркетинга. В нем полно поощрений, бонусов и возможностей, которые дадут вам инструменты, помогающие построить свой бизнес в удобном вам темпе, а также вознаградят вас за тяжелый труд.

Узнайте подробнее, как вы можете присоединиться к этому удивительному опыту!

О чем вы заинтересованы?
Продукты Бизнес То и другое
Введя вашу контактную информацию, Вы соглашаетесь получать наши маркетинговые предложения в соответствии с нашими  Политика конфиденциальности.

Как компания Forever изменила мою жизнь

Здравейте и добре дошли в нашия свят! Ние сме сем.Тодорка и Константин Желеви и през 2007г., живота ни срещна съвсем случайно с Форевър. Бяхме станали родители за първи път и се стараехме да се грижим по най-добрия начин за дългоочакваното си дете. И така, по препоръка на близка приятелка си взехме Гел за зъби и Алое Фърст – основно за детето. Харесаха ни много. Решихме да опитаме и още един продукт и още един...и „О, изненада!!!“ всеки път оставахме очаровани и безкрайно доволни. В края на 2012 г. нашето щастие започна да расте – щяхме да ставаме родители за втори път! В началото на 2013г. обаче светът ни се преобърна ... детето ни се роди в края на 6-тия месец. Няма да изпадам в подробности през какво минахме, даже не искам и да си представяте как сме се чувствали и какво сме преживяли. В онзи момент обаче видяхме истинската сила на Форевър! Нашето твърде незряло човече имаше нужда от ОГРОМНА подкрепа. Благодарение на Форевър преборихме много трудности и проблеми, но не беше само компанията, а и хората, които познавахме, и с които се запознахме в последствие и които ни помогнаха по много начини. Нашето момченце порастна. Всичките ни тревоги останаха в миналото- днес той е изключително умно, сърдечно, щуро и невероятно дете, с една прекрасна кака, на която й се наложи да израсне много бързо, покрай всичко това. Но както всички знаем всяко зло е за добро! Връщайки се отново на работа, аз вече не бях същата. Обичах работата си, имах прекрасни колеги, които са ми приятели и до днес, но нещо ми липсваше. И това нещо не ми даваше мира. Имах нужда да помагам на хората, чувствах се длъжна да „предам нататък“ .Исках да бъда СВОБОДНА- свободна да избирам сама кога, къде и с кого да прекарвам времето си! И днес правим точно това- подаваме ръка на всеки, който я поиска. Форевър промени не само нашия, но и живота на много други хора и ни даде възможността да бъдем и по- щастливи и по- здрави и най-вече свободни. Благодарим Ви, че сте в нашия свят и знайте, че сме готови да ви подкрепим по всякакъв начин да изглеждате и да се чувствате добре,също като нас ! ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРОМЯНА?!? Hello and welcome to our world! We are the family of Todorka and Konstantin Zhelevi and in 2007, our life met by chance with Forever. We had become parents for the first time and we tried to take the best care for our long awaited child. So on the recommendation of a close friend, we took Tooth Gel and Aloe First - mainly for the child. We liked them very much. We decided to try another product and another ... and "Oh, surprise !!!" each time we were fascinated and infinitely pleased. At the end of 2012, our happiness began to grow - we were going to become parents for the second time! In the beginning of 2013 however, our world turned upside down ... our child was born at the end of the 6th month. I will not go into details of what we went through, I don't even want you to imagine how we felt and what we experienced. At that moment, however, we saw the real power of Forever! Our very immature man needed HUGE support. Thanks to Forever we overcame many difficulties and problems, but it was not only the company, but also the people we knew and met later who helped us in many ways. Our boy has grown up. All our worries are a thing of the past - today he is an extremely smart, heartfelt, crazy and amazing child, with a beautiful big sister that had to grow up very quickly, despite all this. But as we all know, all evil is for good! When I returned to work, I was no longer the same. I loved my job, I had wonderful colleagues who are still my friends today, but I was missing something. And this thing did not give me peace. I needed to help people, so I felt obliged to "pass on". I wanted to be FREE - free to choose when, where and with who to spend my time! And today we do just that - we lend a hand to anyone who asks for it. Forever changed not only our lives, but the lives of many others and gave us the opportunity to be happier and healthier and above all, free. Thank you for being in our world and know that we are ready to support you in every way to look and feel good, just like us! ARE YOU READY FOR A CHANGE?!?

Преимущества присоединения к семье Forever Living

Станьте себе начальником

Занимайтесь бизнесом для себя. Вы можете сами составлять свое расписание, работать из любого места и достичь того, чего хотите.

Огромный потенциал для заработка

Чем усерднее вы работаете, тем больше у вас потенциальный доход. Мы никогда не ограничиваем ваши доходы и вашу способность зарабатывать.

Путешествуйте по миру

Путешествуйте по миру благодаря поощрениям от Forever. Исследуйте лучшие города планеты.

Инструменты и обучение

У нас есть все для того, чтобы добиться успеха, от местных мероприятий до сотен онлайн-материалов

Скидки на продукты

Получите эксклюзивные скидки на продукты, чтобы пользоваться ими или же продавать в розницу другим.

Семья по всему миру

Станьте частью международной семьи, члены которой находятся в более чем 160 странах мира.

  • Вертикально интегрировано и без долгов
  • Опытный, с устоявшейся управленческой командой
  • Работаем в более чем 160 странах
  • Качественные продукты, которые являются натуральными, получены естественным путем и являются передовыми с точки зрения науки
  • Гель, изготовленный из собранных вручную внутренних листьев
  • Запатентованный процесс стабилизации и асептическое производство
  • Научный совет высококвалифицированных специалистов
  • Качество и чистота сертифицированы Международным научным советом по алоэ (IASC)

Готовы изменить свою жизнь?

Давай останемся друзьями

Эта страница принадлежит владельцу официального бизнеса Forever Business
Все права защищены © 2023 Forever Living Products
x
Мы используем куки, чтобы вы получили лучший опыт. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой в отношении файлов cookie. More info.